Onlangs hebben we ons commentaar op de concept Nota Reikwijdte en Detailniveau en het bijbehorende Participatievoorstel in een Zienswijze ingeleverd. Andere zienswijzen zijn door de individuele verenigingen ingediend.

Zienswijze IMpact

Per tabblad worden nieuwe uitbreidingen gepubliceerd.

Uw vragen en opmerkingen kunt u zenden naar bovenstaand e-mail adres.

Bedankt voor uw bezoek.