Projecten

Diverse verenigingen overleggen regelmatig om de ontwikkelingen rond diverse projecten goed te volgen en zo nodig haar mening of commentaren bekend te maken. Naast de eigen mening van de vereniging zijn er ook gemeenschappelijke (locatie overstijgende maar wel invloed hebbende in de eigen locatie) onderwerpen. Onder de naam IMpact worden deze gemeenschappelijke meningen gecommuniceerd.

De gemeenschappelijke noemer van de projecten is Mobiliteit.

Onlangs hebben ons commentaar op de concept Nota Reikwijdte en Detailniveau en het bijbehorende Participatievoorstel in een Zienswijze ingeleverd. Andere zienswijzen zijn door de individuele verenigingen ingediend.

Zienswijze IMpact

Het betreft de projecten:

  • Feyenoord-City (met een nieuw stadion)
  • Oeververbinding
  • van Brienenoordbrug (renovatie)
  • Rivium
  • Excelsior
  • Verstedeling (bouw nieuwe woningen)