Documenten

06/03/19  Positionpaper BBB Veranda                
07/04/19  Motie Duurzaamheid                           
07/04/19  Motie MIRT en planMER                     
07/04/19  Motie Veilige vaarweg                           
07/04/19  Motie Participatie                                   
13/04/19  Weetjes Oeververbinding                    
23/04/19  Agenda vergaderingdeel MIRT 
25/04/19  Brief College Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland
01/05/19  Onderzoek variant oeververbinding Veranda – De Esch
15/05/19  Brief provincie                                       
15/05/19  Marin rapport verplaatsen vaargeul      
15/05/19  Marin resultaten rapport fase 1             
15/05/19  Veranda “Bocht rivier bij De Esch”        
15/05/19  Richtlijnen vaarweg 
09/06/19  Persverklaring IMpact petitie Tweede Kamer 
11/06/19  Petitie aangeboden aan Tweede Kamer