Doelstelling IMpact

De betrokkenheid van de bewoners te verhogen en de meningen en alternatieven voor het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk krachtig naar voren te brengen en te verdedigen.

Onlangs hebben ons commentaar op de concept Nota Reikwijdte en Detailniveau en het bijbehorende Participatievoorstel in een Zienswijze ingeleverd. Andere zienswijzen zijn door de individuele verenigingen ingediend.


Onlangs hebben ons commentaar op de concept Nota Reikwijdte en Detailniveau en het bijbehorende Participatievoorstel in een Zienswijze ingeleverd. Andere zienswijzen zijn door de individuele verenigingen ingediend.

Zienswijze IMpact

De gebieden waar naar verwezen wordt zijn:

  1. Kralingen (Oost en De Esch),
  2. Struisenburg
  3. Veranda (Feyenoord-City)
  4. Capelle aan den IJssel
  5. Krimpen aan den IJssel
  6. Krimpenerwaard
  7. Kralingse Veer
  8. Alexanderpolder